Gerdien de Vries - Advisor

De denktank heeft vier richtinggevende scenario’s ontwikkeld en uitgewerkt voor het organiseren van sociale zekerheid met differentiatie naar arbeidsvormneutraliteit en keuzevrijheid. Ieder scenario levert verschillende beleidsopties op ten aanzien van het verzekeren van de risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid en langleven.
2019

External organisation

NameSEO Economisch Onderzoek

Documents

ID: 71221820