J.R.T. van der Velde - Speaker

Bas W. Borsje - Speaker

Al een aantal jaren koppelen Oerol en de waddenacademie kunstenaars en wetenschappers aan elkaar. Een Oerol maker en een wetenschapper, geselecteerd door de Waddenacademie, ontmoeten elkaar in een college-setting. Aan de hand van het voorstellingsthema dagen de maker en de wetenschapper elkaar en het publiek uit om mee of juist anders te denken.
21 Jun 2018

ID: 47856988