Hugo Priemus - Speaker

College over actuele problemen als inconsistenties in de koop-, commerciële en sociale huursector. Wat zijn die ongerijmdheden en wat zijn mogelijke oplossingen? Er wordt een samenvattend overzicht gepresenteerd van de disruptieve externe ontwikkelingen en de daarmee samenhangende veranderingen in het wonen. Coreferent Anne-Jo Visser legt haar focus op het actuele vraagstuk dat de woningmarkt enorm gaat raken: de verduurzamingsoperatie.
25 Sep 2018

ID: 47209172