Reinout Kleinhans - Member

Expert panellid begeleidingscommissie onderzoek van Platform 31 "Stijgende en dalende wijken: op zoek naar succesfactoren van leefbare wijken".
1 Sep 201831 Dec 2018

ID: 50239527