G.A. Verschuure-Stuip - Speaker

Lotte Dijkstra - Speaker

Presentation of the outcome workshop Rijnstrangen at conference Gemaakt Landschap for Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed 2018.
26 Apr 2018

External organisation

NameStaatsbosbeheer

ID: 44943718