401 - 500 out of 2,174Page size: 100
 1. De Asfalt Vrijstaat

  Veeneman, WW., 2010, In : Verkeerskunde: vaktijdschrift over verkeer en vervoer. 10, p. 74-75 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 2. De Commissie-Duivesteijn en de Zuiderzeelijn

  Leijten, M. & Priemus, H., 2006, In : Rooilijn: tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening. 39, 2, p. 93-99 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 3. De Europese dimensie van toezicht:De Europese dimensie van toezicht: verschillen in toezichtspraktijken, toenemende Europeanisering, en implicaties voor de Nederlandse toezichthouder

  Groenleer, MLP., 2014, Reflecties op de ontwikkeling en professionalisering van het toezicht:10 jaar Leeratelier. Mertens, F., Scherpenisse, J. & van der Steen, M. (eds.). Den Haag: NSOB, p. 119-134 202 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 4. De Homo Psychologicus op het Schip van Staat: Gedragskennis in bestuur en beleid

  Schillemans, T. & de Vries, G., Sep 2016, In : Bestuurskunde. 3

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 5. De Japanse concurrentiecocktail

  van de Velde, DM., 2005, In : Trens. 5, 5

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 6. De Koning en de Spreektelegraaf. Een begrippenkader voor de bestudering van de invloed van overheidsincentives op innovatieve ondernemingen

  Stout, HD. & de Jong, WM., 2006, In : B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij. 33, 2, p. 69-82 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 7. De Vlaamse Mythe

  Veeneman, WW., Lutje Schipholt, L. & van de Velde, DM., 2006, In : OV Magazine: vakblad over openbaar vervoer. 1-9-2006, p. 33-35 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 8. De Zuidvleugel van de Randstad: instituties en discoursen

  Dijkink, G., Hajer, M., de Jong, WM. & Salet, WGM., 2001, Zijlicht op Toekomstverkenningen: vier casus. Den Haag: WRR, p. 17-122

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 9. De afstemming tussen beleid en uitvoering. Ervaringen met het toetsen van uitvoerbaarheid van nieuw beleid.

  van Twist, MJW. & Mayer, I., 2000, In : Bestuurskunde. 9, 1, p. 25-34 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 10. De bescherming van vitale infrastructuren - Welke publieke taak in een gefragmenteerde private omgeving?

  de Bruijne, M. L. C., 2007, Crisisbeheersing andermaal belicht. Wismans, G. & Ockhorst, M. (eds.). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, p. 113-150 124 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 11. De bestuurlijke structuur bij verkeer en vervoer.

  de Bruijn, JA., 2003, Intelligente Arrangementen. Jaarboek 2003/2004. Schulz, M. & van Twist, M. (eds.). Den Haag: Berenschot Procesmanagement, p. 81-85

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 12. De borging van publieke belangen in de nutssectoren.

  Dicke, WM. & de Bruijn, JA., 2003, In : Bestuurswetenschappen. 6, 57 jrg, p. 474-493 20 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 13. De borging van publieke waarden in watermanagement. Wikken en wegen van strategie tot uitvoering

  Dicke, WM., van der Voort, HG., Kerpershoek, EFP., Steenhuisen, BM. & Vreugdenhil, HSI., 2006, Delft: TU Delft en Stichting Next Generation Infrastructures. 84 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

 14. De borging van publieke waarden van watermanagement

  Dicke, WM., Steenhuisen, BM. & Vreugdenhil, HSI., 2005, Delft: Delft University of Technology. 46 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

 15. De bouw en procesmanagement

  de Bruijn, JA., 2001, In : BouwtaaK. p. 1-5 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 16. De chauffeurs

  Veeneman, WW., 2011, In : Verkeerskunde: vaktijdschrift over verkeer en vervoer. 8, p. 74-75 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 17. De corrosie van het begrip

  van Twist, MJW., 2001, Producten, Projecten en Processen. Den Haag: Berenschot Procesmanagement, p. 47-49

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 18. De crisis voorbij. Verwervingsstrategie structurele opvangcapaciteit COA

  Verheul, HHM., ten Heuvelhof, EF., Luursema, M. & van Roost, M., 2002, Delft / Rotterdam: TU Delft / Erasmus. 51 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

 19. De diva en het noodlot: kan de kiezer worden behaagd met fatalisme?

  van Eeten, MJG., 2011, Veiligheid boven alles?. van Tol, J., Helsloot, I. & Mertens, F. (eds.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 71-85 216 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 20. De doorgang in de Straat van Messina: privatiseren met geborgde publieke belangen

  ten Heuvelhof, EF. & Stout, HD., 2007, Den Haag: Kenniscentrum voor Ordeningsvraagstukken. 90 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

 21. De doorgang in de Straat van Messina: privatiseren met geborgde publieke belangen

  ten Heuvelhof, EF. & Stout, HD., 2006, Delft: Fac. TBM, TU Delft. 24 p.

  Research output: Book/ReportReportScientific

 22. De duurzame ontwerpopgave

  Doorn, N. & van Bueren, EM., 2012, Het duurzame ontwerpproject. van Doorn, A. (ed.). Amsterdam: SUN, p. - 196 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 23. De export van biomassa-afval in relatie tot bio-energiebeleid in Nederland, Zweden en Duitsland

  Sambell, SH., Weijnen, MPC., Hemmes, K., Mayer, IS. & van Dijk, GJ., 2004, Delft, The Netherlands: Delft UT. 149 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

 24. De gevolgen van privatisering van het bouwtoezicht en Canada

  van der Heijden, JJ., 2010, In : Tijdschrift voor Toezicht. 1, 1, p. 21-59 39 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 25. De ingeslagen weg: een empirisch onderzoek naar de dynamiek van de Uitbesteding van onderhoud in de civiele infrastructuur

  Schoenmaker, R., 2011, Delft: Next Generation Infrastructures Foundation. 427 p.

  Research output: ThesisDissertation (TU Delft)Scientific

 26. De klant behangen

  van de Velde, DM., 2005, In : Trens. 5, 6

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 27. De kunst van spoorlijnen aanbesteden

  van de Velde, DM., 2006, In : Trens. 6, 1, p. 2-2 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 28. De maatschappelijke baten van re-integratie doorgelicht

  Bosch, N. & Koning, PWC., 2008, In : Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 24, 1, p. 85-87 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 29. De moeizame aanloop naar publiek-private samenwerking, negen totstandkomingsprocessen bij transportinfrastructuur onderzocht.

  Koppenjan, JFM., 2003, In : Beleidswetenschap: kwartaalschrift voor beleidsonderzoek en beleidspraktijk. 2, 17, p. 88-99 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 30. De nationale pakketten nader bekeken. Duurzaam bouwen nu en in de toekomst

  van Bueren, EM., van Keeken, EPH. & Canters, KJ., 2001, Delft: DIOC-DGO. 48 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

 31. De onafhankelijkheid van toezichthouders: de zaak Europese Commissie t. Oostenrijk

  Groenleer, MLP. & Lavrijssen, S., 2013, In : Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens. 1, 1, p. 29-33 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 32. De ondernemersvergunnint taxi. Algemene beschouwingen vanuit bestuurskundig, economisch en juridisch perspectief

  Groenewegen, JPM., ter Borg, S. J. A., Stoter, WSR., Veeneman, WW. & Wissing, S., 2008, Den Haag: Min. V&W. 49 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

 33. De opkomst en ondergang van second life

  Warmelink, HJG., 2009, In : .ego. 8, 2, p. 27-30 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 34. De opmerkelijke terugkeer van kosten-baten analyse in het centrum van bestuurspraktijk; hoe het succes van OEEI in de moderne bestuurskundige theorie blootlegt.

  de Jong, WM. & Geerlings, H., 2003, In : B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij. 3, 2003, p. 166-178 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 35. De organisatie van het totstandkomingsproces: dilemma's bij vroegtijdige private betrokkenheid bij publieke projecten

  de Bruijn, JA., 2002, Publiek-private samenwerking bij transportinfrastructuur. Wenkend of wijkend perspectief?. JFM Koppenjan & JC Ham, V. (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 95-110

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 36. De overheid en open source: een kwestie van moeten?

  van Wendel de Joode, R., 2006, In : Automatisering Gids. 12

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 37. De overheidscommissaris is dood, leve de publieke zaakwaarnemer!

  ten Heuvelhof, EF. & Stout, HD., 2002, In : Openbaar Bestuur. 12, 9, p. 34-37 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 38. De paradox van concurrentiebevordering

  van Twist, MJW., 2001, In : Staatscourant. 2001, 17, p. 3-3 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 39. De perfecte evenwichtsoefening

  de Bruijn, JA., 2001, In : Business Process Magazine. 7, 4, p. 8-13 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 40. De prijs van openheid: een inleiding tot het themanummer

  van der Voort, H., Kisteman, W. & Wesseling, H., 2017, In : Bestuurskunde. 26, 1

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 41. De publieke zaakwaarnemer in het nutsbedrijf

  ten Heuvelhof, EF. & Stout, HD., 2002, Ruimte voor Reflectie. Den Haag: Berenschot Procesmanagement, p. 93-97

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 42. De ramp na de ramp door aansprakelijkheid voor toezicht: procesmanagement als perspectief

  van Twist, MJW. & ten Heuvelhof, EF., 2001, In : Nederlands Juristenblad. 76, 28 septemb, p. 1666-1669 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 43. De regulator aan zet. Concurrentie verstoringen in nutssectoren als strategisch spel met techniek als inzet.

  Stout, HD., van Twist, MJW., Kort, M., ten Heuvelhof, EF. & Kuit, M., 2000, In : Tijdschrift Privatisering. 7, 5, p. 13-17 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 44. De reizende kiezen of kiezende reiziger? Openbaar vervoer tussen top-down en bottom-up beleidsontwikkeling

  Veeneman, WW. & Lutje Schipholt, L., 2004, Innovatie: van inspiratie naar realisatie? Beleid & Proces. CVS (ed.). CVS, p. 997-1011 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 45. De rijkheid van procesmanagement

  Beemer, FA. & ten Heuvelhof, EF., 2007, In : Projectie: tijdschrift voor projectmanagement. 14, april, p. 52-53 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 46. De slag om duurzaamheid in de polycentrische regio’s Randstad en Rijn-Roergebied

  Goess, S., van Bueren, E. & de Jong, M., 17 Oct 2016, In : Bestuurswetenschappen. 2016, 3, 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 47. De systeembenadering van professionals als drager van de besluitvorming in het rivierbeheer

  Roovers, GJ., 2012, Delft: Geert Roovers. 435 p.

  Research output: ThesisDissertation (TU Delft)Scientific

 48. De toekomst

  Weening, HM., van der Heijden, J., Hertogh, MJCM., Hobma, FAM. & Bult-Spiering, M., 2005, Nieuwe vormen van samenwerken in wonen, zorg en dienstverlening. Stout, HD. & de Jong, WM. (eds.). Delft: Eburon Academic Publishers, p. 101-116 143 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 49. De toekomst van het stedelijk watersysteem: Opereren in een stad vol transities

  Nieuwenhuis, E., Cuppen, E., Langeveld, J. & de Bruijn, H., 2019, In : Water Governance. 3, p. 48-55

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 50. De toekomst van wonen, zorg en dienstverlening

  Hobma, FAM., Weening, HM., van der Heijden, J., Hertogh, MJCM. & Bult-Spiering, M., 2005, Nieuwe vormen van samenwerken in wonen, zorg en dienstverlening. Delft: Eburon Academic Publishers, p. 21-28 143 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 51. De toetredende overheid: de gemeente stapt (weer) in de energiemarkt. Rubrief Duurzaamheid in het Openbaar Bestuur

  van Bueren, EM. & Oskam, HP., 2011, In : Virtueel Bestuur. 12, 2, p. 1-1 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 52. De uitdaging

  Weening, HM., van der Heijden, J., Hertogh, MJCM., Hobma, FAM. & Bult-Spiering, M., 2005, Nieuwe vormen van samenwerken in wonen, zorg en dienstverlening. Weening, H., van der Heijden, J., Hertogh, MJCM., Hobma, FAM. & Bult-Spiering, M. (eds.). Delft: Eburon Academic Publishers, p. 9-14 143 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 53. De uitvoerbaarheidstoets van beleid

  van Twist, MJW. & Mayer, I., 2001, Producten, projecten en processen. Den Haag: Berenschot Procesmanagement, p. 35-39

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 54. De valkuil van framing in het energiedebat

  de Vries, G., 22 Feb 2016

  Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

 55. De waarde van Bus en Trein: Publieke Waarden in het Openbaar Vervoer

  Veeneman, WW., 2005, Proceedings Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS). CVS (ed.). Antwerpen: CVS, p. 1-14 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 56. De waarde van het openbaar vervoer

  Swanenvleugel, B., van de Velde, D., Veeneman, WW. & Verkooijen, B., 2004, Den Haag: Raad voor Verkeer en Waterstaat. 81 p.

  Research output: Book/ReportBookScientific

 57. De waarde van het openbaar vervoer, een advies op hoofdlijnen

  Swanenvleugel, B., van de Velde, D., Veeneman, WW. & Verkooijen, B., 2004, Den Haag: Raad voor Verkeer en Waterstaat. 21 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

 58. De waardering van natuur en landschap is te laag in Nederland

  Dicke, WM., 2007, In : Bestuurswetenschappen. 2007, 6, p. 3-10 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 59. De waarheid en autoriteit van beleidsficties in de controverse rond het Groene Hart

  van Eeten, MJG., 2001, Handboek Beleidswetenschap. G Blacquiere & RJ Veld, I. . (eds.). Amsterdam: Boom, p. 375-381

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 60. De wenselijkheid van concurrentie tussen uitvoeringsinstanties

  van Twist, MJW., 2000, In : Staatscourant. 2000, 157 (16-8-, p. 3-3 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 61. De zin van toezicht als risicomanagement

  ten Heuvelhof, EF., 2005, In : Beleidswetenschap: kwartaalschrift voor beleidsonderzoek en beleidspraktijk. 19, 3, p. 64-68 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 62. De zure appel

  Veeneman, WW., 2007, In : Verkeerskunde: vaktijdschrift over verkeer en vervoer. 1, p. 56-57 2 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 63. Dealing with Competing Project Management Values under Uncertainty: the Case of RandstadRail

  Leijten, M., Koppenjan, JFM., ten Heuvelhof, EF., Veeneman, WW. & van der Voort, HG., 2010, In : European Journal of Transport and Infrastructure Research (Print). March, 10, p. 63-76 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 64. Dealing with dillemma's: how can experiments contribute to a more sustainable mobility system?

  de Bruijne, MLC., van de Riet, OAWT., de Haan, ARC. & Koppenjan, JFM., 2010, In : European Journal of Transport and Infrastructure Research. 10, 3, p. 274-289 16 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 65. Dealing with today while preparing for the future.

  van Bueren, EM., 2009, In : Newsletter industrial ecology. okt. 2009, p. 1-1 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

 66. Dealing with wicked problems in networks; Analyzing an environmental debate from a network perspective.

  van Bueren, EM., Klijn, EH. & Koppenjan, JFM., 2003, In : Journal of Public Administration Research and Theory. 13, 2, p. 193-212 20 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 67. Debriefing Research Games: Context, Substance and Method

  van den Hoogen, J., Lo, J. & Meijer, S., 2016, In : Simulation & Gaming: an international journal of theory, design and research. 47, 3, 21 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 68. Debriefing in gaming simulation for research: Opening the black box of the non-trivial machine to assess validity and reliability

  Lo, JC., van den Hoogen, J. & Meijer, SA., 2014, Proceedings of the 2014 winter simulation conference, WSC '14. Tolk, A., Diallo, SY., Ryzhov, O., Yilmaz, L., Buckley, S. & Miller, JA. (eds.). Piscataway: IEEE Society, p. 3505-3516 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 69. Decentrale energievisies als beleidsinstrument

  van Bueren, EM. & Steenhuisen, BM., 2012, 9th Annual work conference Netherlands Institute of Government (NIG). s.n. (ed.). Rotterdam: Netherlands Institute of Government (NIG), p. 1-14 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

 70. Decentrale overheden en beleidsinnovaties ter ondersteuning van actief burgerschap in de productie van lokaal opgewekte duurzame energie

  Hoppe, T. & Warbroek, W. D. B., 2016, In : Bestuurswetenschappen. 70, 3, p. 62-74

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 71. Deciding on decision support, A business engineering perspective on implementing a Decision Support System at the Rotterdam Municipal Port Management

  van Zeeland, M., Dijkema, GPJ., Weijnen, MPC., van Bueren, EM., Sol, S. & Bosch, M., 2003, Delft, The Netherlands: Delft University of Technology, TPM, E&I. 145 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

 72. Decision-making for light rail

  de Bruijn, JA. & Veeneman, WW., 2009, In : Transportation Research. Part A: Policy & Practice. 43, p. 349-359 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 73. Decision-making processes in large and complex infrastructure projects in Norwey

  de Bruijn, JA. & Jacobsen, ., 2000, Delft: TBM/TU Delft. 118 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

 74. Deep packet inspection and bandwidth management: Battles over BitTorrent in Canada and the United States

  Mueller, ML. & Asghari, H., 2012, In : Telecommunications Policy. 36, 6, p. 462-475 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 75. Deep packet inspection: Effects of regulation on its deployment by internet providers

  Asghari, H., van Eeten, MJG., Bauer, JM. & Mueller, M., 2013, s.l.: Social sience research network. 15 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

 76. Delivering value for money to government through efficient and effective public transit service continuity: Some thoughts

  Hensher, D. A., Yvrande-Billon, A., Macério, R., Preston, J., White, P., Tyson, B., Van de Velde, D. M., van Wee, B., de Aragéo, J. J. G., dos Santos, E. M., Filho, R. D. O. & Hensher, D., Jul 2007, In : Transport Reviews: a transnational, transdisciplinary journal. 27, 4, p. 411-448 38 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 77. Delivering value for money to government through efficient and effective public transit service contnuity: some thoughts

  Hensher, DA., Yvrande-Billon, A., Macario, R., Preston, J., White, P., Tyson, B., van de Velde, DM., van Wee, GP., de Aragao, JJG., dos Santos, EM. & Filho, RDO., 2007, In : Transport Reviews: a transnational, transdisciplinary journal. 27, 4, p. 411-448 38 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 78. Denken, doen en laten: onderzoek, overheidsingrijpen en ondernemerschap voor een beter OV

  Eerdmans, DA., van Kooij, SCE. & van de Velde, DM., 2009, Nietsdoen, ietsdoen en de effectiviteit van beleid. Harms, L. & e.a. (eds.). Delft: CVS, p. 1-15 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 79. Deregulation of local transport: how to make it work?

  van de Velde, DM., 2013, 60th UITP World Congress. s.l.: s.n., p. 1-11 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

 80. Deregulation of utility industries and roles of simulation

  Wenzler, I. & Mayer, IS., 2005, In : Simulation & Gaming: an international journal of theory, design and research. 36, 1, p. 30-44 15 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 81. Design Considerations for Building a Scalable Digital Version of a Multi-player Educational Board Game for a MOOC in Logistics and Transportation

  Lukosch, H., Kurapati, S., Bekebrede, G., Tiemersma, S., Groen, D., van Veen, L. & Verbraeck, A., 2016, Games and Learning Alliance: 5th International Conference, GALA 2016 Utrecht, The Netherlands, December 5–7, 2016, Proceedings. Bottino, R., Veltkamp, R. C. & Jeuring, J. (eds.). Springer, p. 167-177 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 82. Design for engaging experience and social interaction

  Harteveld, C., ten Thij, E. & Copier, M., 2011, In : Simulation & Gaming: an international journal of theory, design and research. 42, 5, p. 590-595 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 83. Design of a software architecture supporting business-to-government information sharing to improve public safety and security: Combining business rules, Events and blockchain technology

  van Engelenburg, S., Janssen, M. & Klievink, B., 27 Jul 2017, In : Journal of Intelligent Information Systems. 52, p. 595-618

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 84. Designing Fine and Specialty Chemical Industrial Cluster for Port of Rotterdam

  Setianingsih, R., Weijnen, MPC., Dijkema, GPJ., Verheul, HHM., Backers, R. & Tazelaar, F., 2002, Delft, The Netherlands: Delft University, TPM, E&I. 109 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

 85. Designing and Evaluating for Multi-agency Crisis Preparation: A living Lab

  Bharosa, N., Janssen, MFWHA., Meijer, SA. & Brave, F., 2010, Proceedings of Electronic Government: 9th International Conference. Wimmer, MA., Chappelet, JL., Janssen, MFWHA. & Scholl, HJ. (eds.). Berlijn: Springer, p. 180-191 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 86. Designing context-aware systems: A method for understanding and analysing context in practice

  van Engelenburg, S., Janssen, M. & Klievink, B., 2018, In : Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming. 103, p. 79-104

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 87. Designing games for policy analysis

  van Daalen, C., Bots, PWG., Bekebrede, G. & Mayer, IS., 2004, The Twenty-Sixth Annual APPAM Research Conference. Atlanta, USA, p. 1-13 13 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

 88. Designing new catalysts for synthetic fuels: General discussion

  Holt, K., Jewell, L., Wezendonk, T., Kooyman, P. J., Petersen, A., Sun, X., Zheng, Y., Bremmer, M., Kapteijn, F. & More Authors, 2017, In : Faraday Discussions. 197, p. 353-388

  Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorScientific

 89. Designing: Insights from weaving theories of cognition and design theories

  Subrahmanian, E., Reich, Y., Smulders, FEHM. & Meijer, SA., 2011, Proceedings of the 18th international conference on engineering design, ICED'11. Culley, SJ., Hicks, BJ., Howard, TJ., McAloone, TC. & Badke-Schaub, P. (eds.). s.l.: The Design Society, p. 424-436 13 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 90. Detect Me If You... Oh Wait. An Internet-Wide View of Self-Revealing Honeypots

  Morishita, S., Hoizumi, T., Ueno, W., Tanabe, R., Hernandez Ganan, C., van Eeten, M., Yoshioka, K. & Matsumoto, T., 16 May 2019, 2019 IFIP/IEEE Symposium on Integrated Network and Service Management, IM 2019. IEEE, p. 134-143 10 p. 8717918

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 91. Developing Large Scale B2B Blockchain Architectures for Global Trade Lane: Are the design principles derived based on the upscaling of the Internet applicable for upscaling global blockchain-enabled infrastructures?

  Tan, Y., Rukanova, B., van Engelenburg, S., Ubacht, J. & Janssen, M., 2019, 6th Innovation in information infrastructures (III) workshop. University of Surrey, 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 92. Developing Research Designs for Studies into Complex Socio-Technical Systems

  Ubacht, J., Broekhans, B. & Enserink, B., 1 Jun 2017, Innovation in the Teaching of Research Methodology Excellence Awards: An Anthology of Case Histories. Remenyi, D. (ed.). Reading: Academic Conferences, p. 23-37 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 93. Developing a Cyber Operations Computational Ontology

  Maathuis, C., Pieters, W. & van den Berg, J., 2018, In : Journal of Information Warfare. 17, 3, p. 32-49 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 94. Developing an educational game for sustainable urban development

  van Bueren, EM., Bots, PWG. & Mayer, IS., 2004, Proceedings EESD Conference 2004. Ferrer-Balas, D., Mulder, KF., Bruno, J. & Sans, R. (eds.). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering, p. 1-12 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

 95. Developing multi-layer information infrastructures : advancing social innovation through public¿private governance

  Klievink, AJ. & Janssen, MFWHA., 2014, In : Information Systems Management. 31, 3, p. 240-249 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 96. Developing robust organizational frameworks for Sino-foreign eco-cities: comparing Sino-Dutch Shenzhen low carbon city with other initiatives

  de Jong, WM., Yu, C., Chen, X., Wang, D. & Weijnen, MPC., 2013, In : Journal of Cleaner Production. 57, October, p. 209-220 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 97. Development of railway contracting for the national passenger rail services in The Netherlands

  van de Velde, DM., Jacobs, J. & Stefanski, M., 2009, Beyond Competitive Tendering. velde, DM., Beck, A. & Veeneman, WW. (eds.). Delft: NGInfra Foundation, p. 211-220 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

 98. Developments in Hospital Industry - Innovations and Productivity: An Empirical Investigation in Dutch Hospital Industry

  Blank, JLT., 2008, Evaluating Hospital Policy and Performance. Contributions from Hospital Policy and Productivity Research. Blank, JLT. & Valdmanis, V. G. (eds.). Oxford, England: Elsevier, p. 89-109 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

 99. Developments in public transport governance in the Netherlands: A brief history and recent developments

  van de Velde, DM. & Veeneman, WW., 2014, In : Research in Transportation Economics. 48, December, p. 41-47 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

 100. Developments in public transport governance in the Netherlands; more recent developments

  Veeneman, W., 2016, (Accepted/In press) In : Research in Transportation Economics.

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...22 Next

ID: 24673