901 - 1000 out of 2,173Page size: 100
 1. Chapter › Scientific › Not peer-reviewed
 2. Gevoel voor kennis

  Pieters, W., Popkema, M., Broekhans, B., Dijkstra, A., Boersma, K. & Alberts, G., 2009, Jaarboek KennisSamenleving. Pieters, W., Broekhans, B. & e.a. (eds.). onbekend: Aksant, p. 7-20 277 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 3. Heldere analyses, heldere besluiten, helder water? Economische analyse als instrument in het stroomgebiedbeheer

  van der Arend, SH. & Broekhans, B., 2010, Tien Jaar Ervaring met de Europese Kaderrichtlijn Water. Ambities en Ambivalenties. van der Arend, S., Santbergen, L., Wiering, M. & Behagel, J. (eds.). Delft: Eburon Academic Publishers, p. 135-146 172 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 4. Het marktweringsdebat is te simpel en lost niets op! Waarom en hoe het anders moet.

  Dicke, WM., 2010, Strategie in netwerken / stakeholders / samenwerken. Tjemkes, B., van den Hout, T. & Schrijver, I. (eds.). Utrecht: Lemma, p. 139-151 13 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 5. Het markwerkingsdebat is te simpel en lost niets op. Waarom en hoe het anders moet

  Dicke, WM., 2010, Strategie in verhouding - netwerken / stakeholders / samenwerken. Tjemkes, B., van den Hout, T. & Schrijver, I. (eds.). Den Haag: Lemma, p. 139-151 239 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 6. Het politieke spel rond computer games: Voorbij de emoties (The political game surrounding computer games: Beyond the emtions)

  Mayer, IS., Harteveld, C. & Warmelink, HJG., 2009, Gevoel voor kennis: Jaarboek Kennissamenleving. Pieters, W. & et al (eds.). Amsterdzam: Aksant, p. 172-196 24 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 7. Higer education reform in Indonesia: Integrating New Public Management and national values

  Verheul, HHM., 2002, The theory and practice of institutional transplantation. de Jong & lalenis (eds.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, p. - 303 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 8. Higher education reform in Indonesia: Integrating new public management and national values

  Verheul, HHM., 2002, The Theory and Practice of Institutional Transplanttion. Experiences with the Transfer of Policy Institutions. WM Jong, D., KD Lalenis & V Mamadouh (eds.). Deventer: Kluwer, p. 185-198

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 9. Hoofdstuk 11. Good practices in het buitenland

  de Jong, WM., 2004, Grote Projecten: inzichten en uitgangspunten. Achtergrondstudies. Priemus, H. (ed.). Den Haag: Sdu uitgevers, p. 140-157 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 10. Hoofdstuk 18: Conclusies

  de Bruijn, JA., Teisman, G. & Edelenbos, J., 2004, Meervoudig ruimtegebruik en het management van meerstemmige projecten. de Bruijn, JA., Teisman, GR., Edelenbos, J. & Veeneman, W. (eds.). Utrecht: Lemma, p. 419-439 450 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 11. Hoofdstuk 2. Algemene kenmerken van grote infrastructuurprojecten

  de Bruijn, JA. & Leijten, M., 2004, Grote projecten: inzichten en uitgangspunten. Achtergrondstudies. Priemus, H. (ed.). Den Haag: Sdu uitgevers, p. 11-23 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 12. Hoofdstuk 8. Voorbereiding en uitvoering van grote infrastructuurprojecten: lex specialis?

  ten Heuvelhof, EF., 2004, Grote projecten: inzichten en uitgangspunten. Priemus, H. (ed.). Den Haag: Sdu uitgevers, p. 91-110

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 13. Hoofdstuk 8: Private betrokkenheid bij de Betuweroute

  Koppenjan, JFM., 2004, Reconstructie Betuweroute. De besluitvorming uitvergroot. Duijvesteijn, A. & Kool, V. (eds.). Den Haag: Sdu uitgevers, p. 333-391 58 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 14. Hoofdstuk 9: Ruimtelijke en milieu-inpassing van grote infrastructuurprojecten: het juridische kader

  ten Heuvelhof, EF. & Hobma, FAM., 2004, Grote projecten: inzichten en uitgangspunten. Achtergrondstudies. Priemus, H. (ed.). Den Haag: Sdu uitgevers, p. 110-127 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 15. How the work floor could be managing the grand scheme : gaming simulation as participatory management

  Meijer, SA., 2012, Prethinking work : insights on the future of work. Jeschke, S., Isenhardt, I., Hees, F. & Trantow, S. (eds.). Berlin: Springer, p. 65-67 96 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 16. Incentives and enablers: structurering van publiek-private samenwerkingen gericht op manager en professional

  Veeneman, WW., 2003, Publiek-private samenwerking. Bult-Spiering, M., van der Heijden, J., Hertogh, M., Hobma, F. & Edelenbos, J. (eds.). Delft: Eburon Academic Publishers, p. 51-52 2 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 17. Incodelta: private betrokkenheid en creatieve concurrentie bij strategische planvorming

  de Jong, WM. & Mayer, I., 2002, Publiek-private samenwerking bij transportinfrastructuur. Wenkend of wijkend perspectief?. JFM Koppenjan & JC Ham, V. (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 317-336

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 18. Indian food supply chains : a game and model to study economic behavior

  Meijer, SA., Ragothama, J., King, R. & Palavalli, B., 2011, Emergent results of artificial economics. Osinga, S., Hofstede, GJ. & Verwaart, T. (eds.). Heidelberg: Springer, p. 201-212 2012 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 19. Individual projects as portals for mainstreaming niche innovations

  van Bueren, EM. & Broekhans, B., 2013, Constructing green : the social structures of sustainability. Henn, RL. & Hoffman, AJ. (eds.). Cambridge: MIT, p. 145-167 366 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 20. Inleiding

  Stout, HD. & Bergamin, RJB., 2001, Recht op Spanning. Utrecht: Lemma B.V., p. 13-20

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 21. Inleiding: 10 jaar ervaring met een vernieuwende Europese richtlijn

  van der Arend, SH. & Wiering, M., 2010, Tien Jaar Ervaring met de Europese Kaderrichtlijn Water. Ambities en Ambivalenties. van der Arend, S., Santbergen, L., Wiering, M. & Behagel, J. (eds.). Delft: Eburon Academic Publishers, p. 1-4 172 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 22. Innovation in public transport

  Harman, R., Veeneman, WW. & Harman, P., 2012, Automobility in Transition? : A socio-technical analysis of sustainable transport. Geels, FW., Kemp, R., Dudley, G. & Lyons, G. (eds.). London: Routledge - Taylor & Francis Group, p. 286-307 394 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 23. Innovation, environmental

  van Bueren, EM., 2010, The Green Series: Toward a Sustainable Built Environment - Green Politics. Robbins, P. (ed.). s.l.: SAGE Publishing, p. 1-4 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 24. Interactieve beleidsvorming en de kwaliteit van het beleid

  Monnikhof, RAH. & Edelenbos, J., 2001, Lokale interactieve beleidsvorming. Een vergelijkend onderzoek naar de consequenties van interactieve beleidsvorming voor het functioneren van de lokale democratie. J Edelenbos & RAH Monnikhof (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 175-212

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 25. Interactieve beleidsvorming en de kwaliteit van het beleid

  Monnikhof, RAH. & Edelenbos, J., 2001, Lokale interactieve beleidsvorming. J Edelenbos & RAH Monnikhof (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 175-212

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 26. Interactieve beleidsvorming: de inspraak achterna?

  Edelenbos, J., Monnikhof, RAH., Duyvendak, JW., Edwards, A., Horstik, I., Koppenjan, JFM., Krouwel, A., van de Peppel, R. & Wille, A., 2001, Lokale interactieve beleidsvorming. Een vergelijkend onderzoek naar de consequenties van interactieve beleidsvorming voor het functioneren van de lokale democratie.. J Edelenbos & RAH Monnikhof (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 215-232

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 27. Interactieve beleidsvorming: de inspraak achterna?

  Monnikhof, RAH. & Edelenbos, J., 2001, Lokale interactieve beleidsvorming. J Edelenbos & RAH Monnikhof (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 215-232

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 28. Interactive decision making and representative democracy: Institutional collisions and solutions

  Koppenjan, JFM. & Klijn, EH., 2000, Governance in Modern Society. O Heffen, V. & J Thomassen (eds.). Dordrecht/Boston/London: Kluwer, p. 109-134

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 29. Interactive decision making and representative democracy: institutional collisions and solutions

  Klijn, EH. & Koppenjan, JFM., 2000, Governance in Modern Society. O Heffen, V., WJM Kickert & J Thomassen (eds.). Dordrecht/Boston/London: Kluer Academic Publishers, p. 109-134

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 30. Interconnecting governments, businesses and citizens : A comparison of two digital infrastructures

  Klievink, AJ., van Eijk, AMG. & Janssen, MFWHA., 2014, Electronic Government :Proceedings of the 13th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2014. Janssen, M., Scholl, HJ., Wimmer, MA. & Bannister, FE. (eds.). Berlin: Springer, p. 84-95 337 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 31. Introductie op de cases

  Edelenbos, J., Edwards, A., van de Peppel, R. & Wille, A., 2001, Lokale interactieve beleidsvorming. Een vergelijkend onderzoek naar de consequenties van interactieve beleidsvorming voor het functioneren van de lokale democratie.. J Edelenbos & RAH Monnikhof (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 67-83

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 32. Introductie: de moeizame totstandkoming van publiek-private samenwerking

  Koppenjan, JFM. & van Ham, JC., 2002, Publiek-private samenwerking bij transportinfrastructuur. Wenkend of wijkend perspectief?. Utrecht: Lemma B.V., p. 15-44

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 33. Introduction

  van Bueren, EM., 2011, Sustainable Urban Environments. An Ecosystem Approach. van Bueren, E., van Bohemen, H., Itard, L. & Visscher, H. (eds.). Dordrecht Heidelberg London New York: Springer, p. 1-15 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 34. Introduction

  Mayer, IS. & Veeneman, WW., 2003, Games in a world of infrastructures. Mayer, IS. & Veeneman, WW. (eds.). Delft: Eburon Academic Publishers, p. 1-5 5 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 35. Introduction

  Busuioc, M., Groenleer, MLP. & Trondal, J., 2012, The Agency Phenomenon in the European Union. Busuioc, M., Groenleer, M. & Trondal, J. (eds.). Manchester: Manchester University Press, p. -

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 36. Iron Triangle

  van Bueren, EM., 2010, The Green Series: Toward a Sustainable Built Environment - Green Politics. Robbins, P. (ed.). s.l.: SAGE Publishing, p. 1-4 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 37. Iron silk roads: comparing interwar and post war Asian transnational railway projects

  Anastasiadou, E. & Tympas, A., 2014, Linking Networks: The Formation of Common Standards and Visions for Infrastructure Development. Dienel, H-L. & Schiefelbusch, M. (eds.). Ashgate, p. 169-185 292 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 38. Kantelende ketens: naar publiek ketenmanagement

  van Duivenboden, H., Veldhuizen, M. & van Twist, MJW., 2000, Ketenmanagement in de publieke sector. Hein Duivenboden, V., MJW Twist, V., M Veldhuizen & RJ Veld, I. . (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 311-337

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 39. Kavafis. Door zijn God verlaten

  Stout, HD., 2000, Verbeeldingsmacht. Wat juristen moeten lezen. WJ Witteveen & S Taekema (eds.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, p. 191-199

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 40. Ketenmanagement in de publieke sector: introductie

  van Duivenboden, H., van Twist, MJW. & Veldhuizen, M., 2000, Ketenmanagement in de publieke sector. Hein Duivenboden, V., MJW Twist, V., M Veldhuizen & RJ Veld, I. . (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 15-26

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 41. Ketens en ketencoördinatie

  van der Voort, HG. & van Wijk, R., 2014, De keten uitgedaagd; Besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT. van Wijk, R., Bharosa, N., Janssen, M. & de Winne, N. (eds.). Amsterdam: IOS Press, p. 35-51 420 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 42. La mobilité alternative et les transport publics aux Pays Bas

  Veeneman, WW., 2010, Droit et gestion des collectivités territoriales 2012 : Transports et politiques locales de déplacement. Paris: Le moniteur, p. 279-290 736 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 43. Learning in a Virtual World. An Introduction

  Mayer, IS., Bekebrede, G. & Warmelink, HJG., 2009, Learning in a Virtual World. Reflection on the Cyberdam research and development project. Warmelink, HJG. & Mayer, IS. (eds.). Nijmegen: Wolf Publishers, p. 1-21 107 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 44. Leiden of loslaten: een explosief onderzoek naar succesvolle samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij de totstandkoming van smart cities

  Weening, HM., 2003, Publiek-private samenwerking. Bult-Spiering, M., van der Heijden, J., Hertogh, M., Hobma, F. & Edelenbos, J. (eds.). Delft: Eburon Academic Publishers, p. 68-71 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 45. Lessons learned from a decade of game development for higher education in Delft

  Warmelink, HJG., Bekebrede, G., Harteveld, C., Mayer, IS. & Meijer, SA., 2012, Simulations, games and role play in university education. Nygaard, C., Courtney, N. & Leigh, E. (eds.). Faringdon: Libri publishing, p. 171-188 340 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 46. Lessons learnt from a decade of game development for higher education in Delft

  Warmelink, HJG., Bekebrede, G., Harteveld, C., Mayer, IS. & Meijer, SM., 2012, Simulations, games and role play in university education. Nygaard, C., Courtney, N. & Leigh, E. (eds.). Faringdon: Libri publishing, p. 171-188 340 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 47. Liberalization and privatization of road management in Finland and Spain

  Altamirano, MA. & de Jong, WM., 2009, The Governance of network Industries: Redefining Roles and Responsitilities. Kunneke, RW., Groenewegen, J. & Auger, J-F. (eds.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, p. 61-84 24 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 48. Ligt het allemaal aan de blaadjes op de rails?

  Veeneman, WW., 2011, De file, dat ben je zelf : (bijna) alles wat je weten moet over verkeer en vervoer. van Lint, H. & Marchau, V. (eds.). Delft: Publikatieburo Bouwkunde, p. 143-150 246 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 49. Linking Up Levels of Governance: Agencies of the European Union and International Institutions

  Groenleer, MLP., 2012, The influence of International Institutions on the European Union : When multilateralism hits Brussels. Costa, O. & Joergensen, K. E. (eds.). Basingstoke: Palgrave McMillan, p. 135-154 280 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 50. Local public transport

  van de Velde, DM., 2016, The Routledge Companion to Network Industries. Finger, M. & Jaag, C. (eds.). Routledge - Taylor & Francis Group, p. 241-253 Chapter 18

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 51. Long-distance bus services in Europe: concessions or free market?

  van de Velde, DM., 2010, The future for interurban passanger transport. Bringing citizens closer together. nn (ed.). Madrid: OECD/ITF, p. 263-286 24 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 52. Long-distance coach services in Europe

  van de Velde, DM., 2013, Regulating transport in Europe. Finger, M. & Holvad, T. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 115-139 272 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 53. Management of Infrastructure Capacity

  ten Heuvelhof, EF., Kuit, M. & Stout, HD., 2001, Walking a thin line in infrastructures. Balancing short term goals and long term nature. MPC Weijnen (ed.). Delft: Delft University Press, Science, p. 179-196

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 54. Managing Change

  van Hal, JDM. & van Bueren, EM., 2011, Sustainable Urban Environments.An Ecosystem Approach. van Bueren, E., van Bohemen, H., Itard, L. & Visscher, H. (eds.). Dordrecht Heidelberg London New York: Springer, p. 365-398 429 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 55. Mega-crisis and the internet: Risks, incentives and externalities

  van Eeten, MJG. & Bauer, JM., 2012, Mega-crisis: Understanding the prospects, nature, characteristics and the effects of cataclysmic events. Helsloot, I. (ed.). Springfield: Charles C. Thomas, p. 356-370 370 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 56. Megaprojects and contested information

  de Bruijn, JA. & Leijten, M., 2008, Decision-making on mega-projects : cost¿benefit analysis, planning and innovation. Flyvbjerg, B., Priemus, H. & Wee, B. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 1-19 352 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 57. Megaprojects and contested information

  de Bruijn, JA. & Leijten, M., 2014, Megaproject planning and management: Essential readings. Flyvbjerg, B. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. Vol.1-H. 20 1424 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 58. Mobiliteit in beleid: een paradigmawisseling

  Verheul, HHM. & van Roost, M., 2002, Verkenning, Verbreding & Verdieping, jaarboek 2001 Berenschot Procesmanagement B.V.. Den Haag: Berenschot B.V., p. 55-60

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 59. Morality, Uncertainty, and Controversy: A Meta-narrative about Flooding and Dike Improvement

  van Eeten, MJG., 2000, Telling Tales: On Evaluation and Narrative, Advances in Program Evaluation. G Blacquiere (ed.). Stamford, CT: JAI Press, p. 53-78

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 60. Naar algemene beginselen van behoorlijke nutsvoorzieningen (9)

  Stout, HD., 2001, Recht op Spanning. Utrecht: Lemma B.V., p. 143-157

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 61. Nawoord

  in 't Veld, RJ., 2008, Creatief omgaan met conflicten. in 't Veld, RJ. & Jansen, M. (eds.). Den Haag: Veldwerk Beheer, p. 55-55 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 62. New public management and the new features of strategic

  ten Heuvelhof, EF., 2013, International handbook on mega-projects. Priemus, H. & van Wee, B. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 111-133

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 63. New public management and the new features of strategic behaviour

  Leijten, M. & ten Heuvelhof, EF., 2013, International Handbook on Mega-Projects. Priemus, H. & van Wee, B. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 111-129 480 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 64. Niet alles wordt anders - en dat is maar goed ook

  de Bruijn, JA., 2002, Ruimte voor reflectie. Den Haag: Berenschot Procesmanagement, p. 37-41

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 65. Onderzoekscommissies en evaluatierapportages (Noord/Zuidlijn Amsterdam)

  ten Heuvelhof, EF. & van der Heijden, JJ., 2011, Achter de werkelijkheid van projecten. Studies in beeldvorming en sturing. Amsterdam: PMB/Leerhuis-reeks, p. 50-68 129 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 66. Ontwerp en management van lokale interactieve processen

  Koppenjan, JFM., 2001, Lokale interactieve beleidsvorming. J Edelenbos & RAH Monnikhof (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 143-173

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 67. Openbaar busvervoer

  Veeneman, WW. & Vergeer, R., 2003, Infrastratego. Strategisch gedrag in infrastructuurgebonden sectoren. Heuvelhof, E., de Jong, M., Kuit, M. & Stout, H. (eds.). Utrecht: Lemma, p. 79-98 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 68. Opereren in de schaduw van de eerstvolgende crisis: bevindingen uit onderzoek naar High Reliability Organizations

  van Eeten, MJG., Steenhuisen, BM. & de Bruijne, MLC., 2009, Crisis. Studies over crisis en crisisbeheersing. Muller, ER., Rosenthal, U., Helsloot, I. & Dijkman, ERG. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 505-525 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 69. Oplossingsrichtingen voor problemen met capaciteitsmanagement

  ten Heuvelhof, EF. & Kuit, M., 2001, Capaciteitsmanagement, beslissen over capaciteit van infrastructuren. EF Heuvelhof, T., Y Kooistra & HD Stout (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 297-310

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 70. Opsplitsing van de monopolist op het spoor

  ten Heuvelhof, EF. & van Twist, MJW., 2002, Verkenning, Verbreding & Verdieping, jaarboek 2001 Berenschot Procesmanagement B.V.. Den Haag: Berenschot B.V., p. 61-66

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 71. Optimaal ruimtegebruik in en om infrastructuur

  ten Heuvelhof, EF. & Runhaar, HAC., 2000, Institutionele condities voor optimaal ruimtegebruik. WGM Salet & WM Jong, D. (eds.). Amsterdam: AME Amsterdam, p. 31-37

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 72. Opzet en hoofdvragen van het onderzoek

  Edelenbos, J. & Monnikhof, RAH., 2001, Lokale interactieve beleidsvorming. J Edelenbos & RAH Monnikhof (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 9-14

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 73. Opzet en hoofdvragen van het onderzoek

  Edelenbos, J. & Monnikhof, RAH., 2001, Lokale interactieve beleidsvorming. J Edelenbos & RAH Monnikhof (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 9-14

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 74. Opzet en hoofdvragen van het onderzoek

  Edelenbos, J. & Monnikhof, RAH., 2000, Lokale interactieve beleidsvorming onder het vergrootglas. Een vergelijkend onderzoek naar de consequenties van interactieve beleidsvorming voor het functioneren van de lokale democratie.. J Edelenbos & RAH Monnikhof (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. -

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 75. Organizing accountability: from best practices to dilemmas in design

  van Twist, MJW., 2000, Government institutions: effects, changes and normative foundations. H Wagenaar (ed.). Dordrecht: Kluwer, p. 217-233

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 76. Over ontwerp en management van processen in ketens

  Kort, M., van Twist, MJW. & in 't Veld, RJ., 2000, Ketenmanagement in de publieke sector. Hein Duivenboden, V., MJW Twist, V., M Veldhuizen & RJ Veld, I. . (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 29-38

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 77. Patronen in de totstandkoming van publiek-private samenwerking bij transportinfrastructuur: een vergelijkende analyse

  Koppenjan, JFM. & van Ham, JC., 2002, Publiek-private samenwerking bij transportinfrastructuur. Wenkend of wijkend perspectief?. Utrecht: Lemma B.V., p. 415-456

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 78. Planning

  ten Heuvelhof, EF. & van der Helm, RTC., 2000, Compendium, Politiek en Samenleving nr. 34. Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, p. C1000-1-C1000-46

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 79. Podiumkunstensubsidies en het bestuursrecht

  Stout, HD., 2004, Podiumrechtwijzer. Juridisch handboek voor podiumkunst. Schiphof, T. (ed.). Den Haag/Amsterdam: Elsevier, p. 71-84 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 80. Policy Networks in Practice: the debate on the future of Amsterdam Airport

  Huys, MG. & Koppenjan, JFM., 2009, The New Public Governance? New Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. Osborne, S. P. (ed.). London, UK: Routledge - Taylor & Francis Group, p. 365-394 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 81. Policy analytical styles

  Mayer, IS., van Daalen, C. & Bots, PWG., 2012, Routledge handbook of public policy. Araral, E., Fritzen, S., Howlett, M., Ramesh, M. & Wu, X. (eds.). Abingdon: Routledge - Taylor & Francis Group, p. 255-269 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 82. Policy networks in practice: the debate on the future of Amsterdam Airport Schiphol

  Huys, MG. & Koppenjan, JFM., 2010, The new public governance?: emerging perspectives on the theory and practice of public governance. Osborne, SP. (ed.). Abingdon: Routledge - Taylor & Francis Group, p. 365-393 430 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 83. Politicians and interactive decision making: institutional spoilsports or playmakers

  Klijn, EH. & Koppenjan, JFM., 2002, Public Management, Critical Perspectives, volume V. London: Routledge - Taylor & Francis Group, p. 108-132

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 84. Politicians as Metagovernors - Can Metagovernance Reconcile Representative Democracy ans Network Reality?

  van der Voort, HG., Koppenjan, JFM. & Kars, M., 2011, Interactive Policy Making, Metagovernance and Democracy. Colchester UK: ECPR Press, p. 129-148 292 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 85. Prestatiemeting in de publieke sector

  de Bruijn, JA., 2002, Verkenning, Verbreding & Verdieping, jaarboek 2001 Berenschot Procesmanagement B.V.. Den Haag: Berenschot B.V., p. 49-54

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 86. Procesmanagement

  de Bruijn, JA. & ten Heuvelhof, EF., 2001, Handboek beleidswetenschap. G Blacquiere & RJ Veld, I. . (eds.). Amsterdam: Boom, p. 193-207

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 87. Process Management

  de Bruijn, JA. & ten Heuvelhof, EF., 2000, Governance in Modern Society. O Heffen, V., WJM Kickert & J Thomassen (eds.). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, p. 313-328

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 88. Professionalising practices in advisory work : a conceptua; approach to institutionalization, reflecting learning and consulttancy quality

  Broekhans, B., van der Arend, SH. & Meijer, S., 2013, Exploring the professional identity of management consultants. Buono, AF., de Caluwe, L. & Stoppelenburg, A. (eds.). IAP, p. 141-162 300 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 89. Progettazione istituzionale: il cambiamento degli assetti istituzional dei network

  Klijn, EH. & Koppenjan, JFM., 2009, Network pubblici. Roncoroni, P. (ed.). Vaprio (Milano): Pronto Stampa, p. 24-41 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 90. Real-world decision-making on mega-projects : poltics, bias and strategic behaviour

  Leijten, M., 2013, International Handbook on Mega-Projects. Priemus, H. & van Wee, B. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 57-82 480 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 91. Recasting Environmental Controversies: A Q study of the Expansion of Amsterdam Airport

  van Eeten, MJG., 2000, Social Discourse and Environmental Policy: An Application of Q Methodology. H Addams & J Proops (eds.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, p. 41-70

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 92. Redengeving

  in 't Veld, RJ., 2008, Creatief omgaan met conflicten. in 't Veld, RJ. & Jansen, M. (eds.). Den Haag: Koninklijke De Swart, p. 5-7 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 93. Rediscovering the citizen: New roles for politicians in interactive policy making

  Klijn, EH. & Koppenjan, JFM., 2001, Public Participation and Innovations in Community Governance. P McLaverty (ed.). Aldershot, UK: Ashgate, p. 141-164

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 94. Regulatory Governance in the European Union: Committees, Agencies and Networks.

  Groenleer, MLP., 2011, Handbook on the Politics of Regulation. Levi-Faur, D. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 548-562 672 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 95. Resilience. Exploring the concept and its meaning

  de Bruijne, MLC., Boin, A. & van Eeten, MJG., 2010, Designing Resilience. Preparing for extreme events. Comfort, L. K., Boin, A. & Demchak, C. C. (eds.). Pittsburg: University of Pittsburg Press, p. 13-32 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 96. Rijkswaterstaat: a 1798 French Transplant in the Netherlands two centuries later

  de Jong, WM., 2002, The Theory and Practice of Institutional Transplantation: Experiences with the Transfer of Policy Institutions. WM Jong, D., KD Lalenis & V Mamadouh (eds.). Kluwer Academic Publishers, p. 47-62

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 97. Roles of environmental experts in practice

  Broekhans, B. & Turnhout, E., 2012, Environmetal problems : crossing boudaries between science policy and society. Tuinstra, W. (ed.). Heerlen: Open Universiteit, p. 89-104 791 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 98. Ruimte laten

  van Eeten, MJG., 2009, Trends in IT-beveiliging 2010. Coumou, C., Sleper, L. & van der Zwan, K. (eds.). Academic Service, p. 1-15 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 99. Ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

  Edelenbos, J., Klijn, EH. & Verbart, J., 2001, Besluitvorming en Ruimtelijk Procesmanagement. Studie naar eigenschappen van ruimtelijke besluitvorming die realisatie van meervoudig ruimtegebruik remmen of bevorderen. G Teisman (ed.). Delft: Eburon Academic Publishers, p. 29-43

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 100. Serious rigor for serious games

  Meijer, SA. & Veen, W., 2011, Enabling innovation. Jeschke, S., Isenhardt, I., Hees, F. & Trantow, S. (eds.). Heidelberg: Springer, p. 389-392 481 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 101. Sijtwende, een eenzame successtory?

  Edelenbos, J. & Monnikhof, RAH., 2002, Publiek-private samenwerking bij transportinfrastructuur. Wenkend of wijkend perspectief?. H Ham, V. & JFM Koppenjan (eds.). Utrecht: Lemma B.V., p. 225-250

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Previous 1...6 7 8 9 10 11 12 13 ...22 Next

ID: 24673