Niels van Oort (Recipient), R van Leusden (Recipient) & T Brands (Recipient)

De eerste prijs is dit jaar voor Niels van Oort, Robert van Leusden en Ties Brands met hun paper over betrouwbare modellen door onbetrouwbaar OV. Robert en Niels hebben vorig jaar samen met Martijn Ebben de tweede prijs gewonnen met hun paper over big data uit het GOVI systeem waarmee ze onder ander naar betrouwbaarheid van reistijd voor OV keken. Dit jaar zijn ze een stap verder gegaan en hebben ze aangegeven hoe betrouwbaarheid in het OV gemodelleerd kan worden. De eerste toepassing in het verkeersmodel van de regio Utrecht illustreert het belang hiervan. De jury was unaniem in haar oordeel dat dit paper tot de beste papers van dit jaar behoorden en is benieuwd welk paper hier volgend jaar op volgt. Een plek verder stijgen zal niet meer lukken!
Awarded date22 Nov 2013
Awarded at eventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2013

ID: 17513558