K.B.J. Van den Berghe (Recipient)

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw) groepeert sinds 1997 ruimtelijk planners en stedenbouwkundigen uit Vlaanderen en Brussel. Onder de ca. 1.000 leden bevinden zich vaklui uit de academische wereld, de privésector en overheidsdiensten. Daarnaast zoekt de VRP ook aansluiting bij disciplines, organisaties en activiteiten op het raakvlak van stedenbouw en ruimtelijke planning (wonen, mobiliteit, open ruimte, economie, wetgeving, monumentenzorg, vastgoed, natuur, toerisme, gezondheid …).
Awarded date12 Nov 2013
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsVRP Vlaamse Vereniging van Ruimtelijke Planners
Awarded at eventWerelddag van de Stedenbouw 2013

ID: 54846726