M.C.M. van Loosdrecht (Recipient)

Awarded date2007
Awarded at eventVoor de 'aeroob korrelslibtechnologie', een innovatieve biologische afvalwaterzuiveringsmethode. Prijs overhandigd door Minister Jacqueline Cramer (VROM)

ID: 14358756