Documents

Histechnica heeft dit boek samengesteld ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de opleiding van de Technische Universiteit Delft (1842 – 2017).
Histechnica wil met dit lustrumboek uw aandacht en interesse wekken voor de TUD erfgoedcollectie. De hier gepresenteerde selectie van erfgoedobjecten heeft een belangrijke rol gespeeld bij het onderwijs en/of het onderzoek aan de TUD en heeft een functie gehad die dienstbaar was aan het maatschappelijk belang. En elk van de hier voor u liggende artikelen draagt duidelijk een persoonlijke signatuur – hetgeen naar wij hopen de interesse van de lezer nog meer ten goede zal komen.
Original languageDutch
Place of PublicationDelft
PublisherHistechnica
Commissioning bodyVereniging Histechnica - TU Delft
Number of pages199
ISBN (Print)978-94-028-0652-6
Publication statusPublished - 2017

    Research areas

  • erfgoed, historie, maatschappij, opstellen, techniek, universiteit, wetenschap

ID: 34444456