Documents

Eerder publiceerden we in Geo-Info over onze methode om 3D-data zoals nodig in geluidsimulaties automatisch te genereren uit landsdekkende gegevens zoals BAG, BGT en hoogtepunten [1]. Deze geluidsimulaties zijn gebaseerd op gestandaardiseerde rekenvoorschriften voor geluids- belasting. Ook het berekenen van de luchtkwaliteit ten gevolge van binnenstedelijk verkeer kent een Standaard Rekenmethode, beheerd door het RIVM. Deze methode is onder andere gebaseerd op de afstand tussen gebouwen en de weg en hoogtes van deze gebouwen, met andere woorden: een mooi 3D-geo informatievraagstuk. Daarom hebben we met een groep Geomatics-studenten gekeken of we deze informatie automatisch kunnen genereren, zodat de luchtverontreiniging ten gevolge van verkeer op landelijke schaal kan worden berekend.
Original languageDutch
Pages (from-to)34-39
Number of pages6
JournalGeo-Info
Volume16
Issue number4
Publication statusPublished - 2019

ID: 67261025