Documents

Net als huishoudens hebben bedrijven door de eeuwen heen allerlei afvalstoffen geloosd en het water vervuild. De industrie gebruikt veel water van een heel scala aan kwaliteiten, van ultrapuur tot licht verontreinigd, brak of zelfs zout. Tegenwoordig wordt een groot gedeelte van het gebruikte water gezuiverd en hergebruikt. Maar dit is niet altijd het geval. Soms is bij de huidige stand van techniek of investeringen zuiveren geen optie en moet het gebruikte water worden geloosd. Dit industrieel afvalwater is een mix van diverse stromen, vaak met hoge concentratie aan specifieke stoffen en zouten. De invoering van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren heeft voor veel innovaties op zuiveringsgebied gezorgd, om ook uit dit afvalwater nog bruikbaar water en stoffen te halen.
Original languageEnglish
Title of host publicationAfvalwater: Hoe maken we de cirkel weer rond?
Subtitle of host publicationbiowetenschappen en maatschappij, kwartaal 2 2018
Chapter3
Pages45-48
Number of pages4
VolumeCahier 2
Publication statusPublished - 2018

Publication series

Namebiowetenschappen en maatschappij
PublisherStichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM)

ID: 48084388