• PJ Teerds
  • J van der Zwart
Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)70-73
Number of pages4
JournalBlauwe Kamer: tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw
Issue number5
Publication statusPublished - 2006

    Research areas

  • Peer-lijst tijdschrift

ID: 1706560