Private partijen spelen een steeds belangrijkere rol in stedelijke ontwikkeling (Heurkens, 2012, Andersson & Moroni, 2014). Niet alleen omdat overheden minder (actief) risicovol grondbeleid voeren en participeren in joint ventures, maar ook omdat de ontwikkeling van stedelijke gebieden en vastgoed stabiele investeringsmogelijkheden biedt voor allerlei soorten marktpartijen. Denk daarbij zowel aan projectontwikkelaars als ontwikkelende beleggers, maar ook aan multinationale of filantropische bedrijven die vastgoed niet als kerntaak hebben (Heurkens, 2018). Tegelijkertijd worden steden door toegenomen economische competitie en strengere milieueisen en duurzaamheidsbeleid (van gas los, CO2-neutraal, energieneutraal, etc.) uitgedaagd om meer duurzame kwalitatief-hoogwaardige leefbare gebieden te ontwikkelen (NEPROM, 2018). De vraag is dus evident: in hoeverre en hoe kunnen private partijen bijdragen aan duurzame stedelijke ontwikkeling?
Translated title of the contributionThe role of private actors in sustainable urban development
Original languageDutch
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 9 Dec 2019

ID: 69772583