Documents

Inaugural speech
Short version has been spoken on November 14th, 2014 at the occasion of acceptance of the position of full professor of ‘Public commissioning’ at the Faculty of Architecture of Delft University of Technology.

Intreerede
In verkorte vorm uitgesproken op 14 november 2014 ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.
Original languageMultiple languages
PublisherDelft University of Technology
Number of pages28
Publication statusPublished - 14 Nov 2014

    Research areas

  • public commissioning, publiek opdrachtgeverschap

ID: 37466213