Volgens prognoses van ABF Research is er tot 2035 behoefte aan een miljoen extra woningen. Grootschalige industriële woningbouw kan bijdragen aan het terugdringen van het tekort. Dit heeft in het verleden echter de positie van bouwes versterkt en daarbij zeggenschap van bewoners en aanpasbaarheid van de woningvoorraad beperkt. Het 1M Homes-initiatief van de TU Delft onderzoekt onder meer hoe Open Bouwen, in combinatie met digitalisering en automatisering, kan bijdragen aan een duurzame oplossing voor het woningtekort en tegelijkertijd bewoners zeggenschap kan geven.
Original languageDutch
Pages (from-to)16-25
Number of pages10
JournalRuimte en Wonen
Volume2020
Issue number2
Publication statusPublished - Jul 2020

    Research areas

  • Open Bouwen, Digitalisering, Woningtekort, Industriële bouw, Hernieuwbaarheid, Dierbaarheid, Drager, Zeggenschap, 1M Homes

ID: 75476602