In dit rapport wordt ingegaan op de organisatorische aspecten van open data. De keus voor een bepaalde organisatorische invulling is uiteraard sterk afhankelijk van de interne besluitvorming, mogelijkheden en ambities van Alliander zelf. Dit rapport moet dan ook gezien worden als een schets van aspecten die een rol spelen bij de organisatorische invulling. De daadwerkelijk keus dient door Alliander zelf te worden gemaakt.
Original languageEnglish
Place of PublicationDelft
PublisherOnderzoeksinstituut OTB
Number of pages10
Publication statusPublished - Mar 2012

Publication series

Name
PublisherOnderzoeksinstituut OTB

    Research areas

  • open data

ID: 4962962