Documents

Links

In Nederland zijn honderden kilometers aan waterkering toe aan versterking. De aanleg van begroeide vooroevers, zoals schorren en kwelders, is een mogelijkheid om de belasting op dijken te verminderen. Daarmee dalen overstromingsrisico’s en gaan natuurwaarden omhoog.
Original languageDutch
Pages (from-to)8-11
Number of pages4
JournalH2O: tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer
Volumeseptember 2019
Publication statusPublished - 2019

ID: 66843839