Documents

Nederland is op weg naar een CO 2 -neutrale samenleving in 2050. Zo ook het haven industrieel cluster van Rotterdam (HIC). Om dat te bereiken zal de energievoorziening de komende jaren moeten veranderen. Deze verandering heeft een grote impact op de energie-infrastructuur. In het Windmaster project wordt gefocust op de huidige aardgas-,H 2 - en elektriciteits infrastructuur binnen het HIC.
Het plannen van infrastructuur kent lange implementatie- en afschrijvingstermijnen waardoor het voor de infrabeheerders bij wijze van spreken vandaag 2030 is en overmorgen 2050. Gezien de vele onzekerheden rondom de toekomstige energieconsumptie en -productie in het HIC en de rest van Europa vraagt dit om een nieuw investeringsparadigma. Een paradigma dat moet voorkomen dat groene industrie in de toekomst niet gefaciliteerd kan worden. Dat een nieuw investeringsparadigma nodig is, blijkt onder andere uit het feit dat zonneparken in het noorden van het land niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet als gevolg van capaciteitsknelpunten. Zonder verandering in het investeringsparadigma is de kans groot dat andere groene industrie in de toekomst niet kan worden aangesloten op de benodigde energie-infrastructuur en als gevolg daarvan zich niet kan vestigen in het HIC.

Het hoofddoel van het Windmaster project is om te onderzoeken of een participatieve multi-model aanpak inzicht kan creëren in welk investeringsbeleid tot een robuuste adaptieve investeringsstrategie voor de energie-infrastructuur leidt. Het investeringsbeleid is het reguleringskader waarbinnen infrabeheerders haar strategisch netplanningsproces moeten
uitvoeren. Dit beleid is bepalend voor de uiteindelijke ontwikkeling van transportcapaciteit in energie-infrastructuur.

Binnen het Windmaster project is samen met de stakeholders (TU Delft, Siemens, TenneT,Stedin, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Deltalinqs en ISPT) gewerkt aan een multi-model dat inzicht geeft in de effectiviteit van investeringsbeleid voor de ontwikkeling van energie-infrastructuur. Het multi-model is tot stand gekomen door intensieve participatie van alle stakeholders tijdens verschillende workshops en interviews.

De gekozen aanpak is verwant aan de modelleringsaanpak die het adaptief watermanagement beleid voor het Nederlandse Deltaprogramma ondersteunt 1 . Deze aanpak kenmerkt zich door het verkennen van veel verschillende mogelijke toekomsten en het ontwerpen van adaptief beleid op deze mogelijke toekomsten.

De kernfunctionaliteit van het ontwikkelde multi-model bestaat uit een scenariogeneratie model en een geïntegreerd gedrags- en technisch model. Het eerste model is in staat om op
een gestructureerde manier een grote hoeveelheid verschillende energietransitiepadscenario’s te genereren. Het laatste model representeert het strategisch netplanningsproces van infrabeheerders dat onder invloed van investeringsbeleid tot investeringen in de energie-infrastructuur leidt.

Met het ontwikkelde multi-model kan de effectiviteit van verschillend investeringsbeleid worden onderzocht. Daarnaast leiden de simulaties met het multi-model tot identificatie van
robuuste no regret investeringen.

De volgende hoofdconclusies kunnen worden getrokken:
- De multi-model aanpak is in staat om verschillende investeringsbeleidsopties voor de ontwikkeling van energie-infrastructuur met elkaar te vergelijken.
- De multi-model aanpak is in staat om eerste inzichten in robuuste of zogenoemde ‘no regret’ investeringskeuzes te creëren.
- De samenwerking tussen de infrabeheerders is een randvoorwaarde voor een succesvolle ontwikkeling van het multi-model.

De volgende aanbevelingen voor vervolgactiviteiten komen voort uit het project:
- Het verdiepen van de multi-model aanpak met de focus op elektriciteits-, H 2 - en aardgasinfrastructuur voor het HIC. Doel is om tot een eerste versie van adaptief investeringsbeleid te ontwikkelen dat aan beslissers ter besluitvorming kan worden voorgelegd.
- Het verbreden van de multi-model aanpak naar de nationale elektriciteits-, H 2 - en aardgasinfrastructuur via een proof of concept.
- Het creëren van randvoorwaarden (zoals het inrichten van een dataplatform) voor een snelle en effectieve ontwikkeling van robuuste multi-modellen.
Translated title of the contributionWindmaster: Towards a adaptive investment strategy: Final report
Original languageDutch
Number of pages144
Publication statusPublished - 3 Jul 2019

ID: 55037203