Nee, de woningnood is niet op te lossen door meer locaties te bestemmen voor woningbouw, concludeert TU Delft-onderzoeker Willem Korthals Altes. Sterker nog: verruimen van woningbouwmogelijkheden kan averechts werken op woningbouwproductie. Zijn advies: segmenteer het woningprogramma en zet een prijs op bouwopties.
Original languageDutch
PublisherGebiedsontwikkeling.nu
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 14 Nov 2019

    Research areas

  • woningbouw, grondbeleid, Land development

ID: 66845234